Jerry Winkler

Directeur Winkler Stichting

Mijn naam is Jerry Winkler, 41 jaar oud, en ik woon met mijn gezin in Almere. Als ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en dakloosheid heb ik zeven jaar gewerkt als hulpverlener in de psychische/verslavingszorg in Amsterdam. Als oprichter van de Winkler Stichting vervul ik nu de rol van Directeur.

Mijn visie heeft te maken met het feit dat in Almere  zo’n 20.000 mensen op de rand van armoede leven. Ons doel is het maken van een verschil, zodat iedereen in armoede een eerlijke kans krijgt om zich zowel economisch als sociaal te ontwikkelen. Almere heeft het potentieel om een voorbeeld te zijn voor andere gemeentes. Met onze stichting willen we aantonen dat de aanpak van armoede anders kan door anders te denken en bestaande middelen beter te verbinden en samen te werken.

Om de levenskwaliteit van onze doelgroep in Almere te verbeteren, helpen we op het gebied van financiën, gezondheid, arbeid/activiteit, en zelfredzaamheid. We streven ernaar mensen hun gevoel van eigenwaarde terug te geven, zodat ze trots kunnen zijn op zichzelf.

Mijn persoonlijke motivatie komt voort uit mijn eigen geschiedenis en ervaringen. Ondanks de belangrijke lessen die ik daaruit heb getrokken, gun ik niemand de ervaring dakloos te zijn, voortdurend in overlevingsstress te leven en zichzelf niet meer te kunnen zijn of voor zichzelf te kunnen zorgen. Veel mensen verdienen een goed en gezond leven.

Mijn rol binnen de stichting als directeur/oprichter gaat verder dan alleen de titel. Ik houd me bezig met alles wat de stichting nodig heeft en wil uitdragen, inclusief het aansturen/uitvoeren van processen, netwerken, inkomsten genereren, het organiseren van bijeenkomsten, en het geven van lezingen en trainingen. Alles wordt besproken met ons bestuur, waarbij we samen kijken naar de beste oplossingen en strategieën om de stichting optimaal te laten functioneren.

Mijn betrokkenheid binnen de lokale gemeenschap komt overeen met mijn missie om inwoners, verenigingen, ondernemers en het onderwijs op een andere manier met elkaar te verbinden. We verspreiden onze hulp en kennis zodat er een maatschappelijke verantwoordelijkheid ontstaat waarin iedereen voor elkaar klaarstaat en bereid is elkaar te helpen. We gaan in gesprek om samen oplossingen te vinden die binnen ons aanbod liggen of die anderen kunnen bieden.

Onze toekomstplannen zijn ambitieus. We willen dat onze stichting een begrip wordt in Almere, direct gekoppeld aan effectieve hulp om het leven weer op de rit te krijgen. Een innovatieve stichting met een aanbod dat up-to-date is en meegroeit met de hulpvraag. Geen schaamte meer over het hebben van problemen, maar ook durven en de ruimte voelen om dit met elkaar te delen, zodat we elkaar kunnen helpen.

Een van de uitdagingen ligt in het opbouwen van vertrouwen. We willen met de stichting laten zien dat we uit eigen ervaring begrijpen hoe moeilijk hun situatie kan zijn. We weten hoe het voelt en begrijpen dat er soms minder prettige zaken moeten worden aangepakt. Tegelijkertijd willen we de eerder ervaren teleurstellingen ombuigen naar positiviteit door te doen wat we zeggen. Een andere uitdaging is de overvloed aan mooie initiatieven die onze doelgroep willen helpen. Wij richten ons meer op de kern van het probleem, waardoor het resultaat duurzamer wordt. We bieden iets aan waardoor de middelen en goederen die door andere stichtingen worden aangeboden ook werkelijk genoten kunnen worden, omdat de angst voor schulden, stress, sociale deelname, wordt aangepakt met onze stichting. Lichaam, geest, portemonnee en het gevoel van meedoen/eigenwaarde/trots zijn wat wij bieden, waardoor de inzet van andere organisaties nog meer wordt versterkt.

Jolanda Seton

Voorzitter bestuur Winkler Stichting

Mijn naam is Jolanda Seton en ik woon sinds 1999 in Almere en mijn beide kinderen zijn in deze mooie stad geboren. Als voorzitter van het bestuur bij de Winkler Stichting drijft mijn persoonlijke motivatie voort uit een diepgewortelde overtuiging dat iedereen het recht heeft op een menswaardig bestaan, vrij van armoede. Mijn eigen ervaringen en waarden hebben mij gevormd tot iemand die zich inzet voor sociale rechtvaardigheid. Het is mijn overtuiging dat we, door samen te werken, een aanzienlijk verschil kunnen maken in het leven van mensen die te maken hebben met armoede. De kracht van medemenselijkheid inspireert me en vormt de kern van mijn inzet voor de Winkler Stichting.

Binnen de stichting vervul ik de rol van voorzitter met toewijding. Mijn verantwoordelijkheden omvatten het waarborgen van een effectieve samenwerking binnen het bestuur, het bepalen van de strategieën om onze doelen te bereiken en het zorgen voor een heldere communicatie. Samenwerken met het bestuur is essentieel, en we streven ernaar om elke capaciteit optimaal te benutten, met als doel de stichting naar nieuwe hoogten te leiden.

Mijn betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in Almere is niet slechts een functie, maar een persoonlijke verbintenis. Naast directeur van diverse organisaties ben ik actief bij andere initiatieven en sociale projecten, waar ik de waarde van gemeenschapsbetrokkenheid ervaar. Deze ervaringen hebben mijn overtuiging versterkt dat positieve veranderingen beginnen op lokaal niveau. We werken nauw samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en het onderwijs om een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid te creëren.

Onze toekomstplannen omvatten het versterken van de impact van de stichting door innovatieve benaderingen en het blijven aanpassen aan de veranderende behoeften van de gemeenschap. Uiteraard staan we voor uitdagingen, zoals het overwinnen van vooroordelen en het vergroten van het bewustzijn rond armoede. We zijn vastbesloten deze uitdagingen aan te pakken met een strategische aanpak en samenwerking met alle belanghebbenden.

Mijn diepe dank gaat uit naar alle betrokkenen, donateurs, partners en vrijwilligers die ons hebben gesteund. Zonder hun toewijding zou onze missie niet mogelijk zijn. Ik nodig iedereen uit om deel te nemen aan onze missie. Of het nu gaat om het stellen van vragen, het delen van ideeën of het actief bijdragen als vrijwilliger, uw betrokkenheid is van onschatbare waarde. Samen kunnen we het verschil maken en streven naar een samenleving zonder armoede, waarin iedereen kansen krijgt om te floreren.

Lex Michelson

Secretaris Winkler Stichting

Mijn naam is Lex Michelson, 56 jaar, woonachtig in Almere met mijn vrouw Karin. In mijn dagelijkse leven ben ik teammanager bij de afdeling Sport en Bos in de gemeente Amsterdam. Naast mijn werk ben ik actief als DJ voor diverse feesten en party’s. Recentelijk ben ik ook gestart met mijn eigen bedrijf, “Flex Gesprekkaartjes.”

Mijn kennismaking met de Winkler Stichting kwam via mijn schoonzoon Jerry Winkler, die me vroeg om advies vanwege mijn ervaring als voorzitter van een vrijwilligersvereniging en lid van een stichtingsbestuur. De visie van de Winkler Stichting, gericht op het aanpakken van armoede achter gesloten deuren, spreekt me enorm aan. Het is een probleem dat niet alleen in grote steden, maar ook in Almere speelt, en het verdient aandacht en hulp.

In mijn vorige functie werkte ik met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel was om hun eigenwaarde te vergroten en hen maatschappelijk op te vangen. Door werk te bieden, binnen of buiten de organisatie, hebben velen een betekenisvol bestaan kunnen opbouwen. Het is een uitdaging om dit vol te houden, wetende dat kleine tegenslagen grote gevolgen kunnen hebben. In deze tijd is het voor veel mensen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, en hier wil de Winkler Stichting bij helpen.

Als secretaris van het stichtingsbestuur heb ik de taak om samen met het team te adviseren, controleren en beleid uit te stippelen. Samen met Jerry en het bestuur werken we aan het opbouwen van de juiste netwerken.

Een uitdaging voor het bestuur is om bedrijven bewust te maken, bijvoorbeeld via presentaties, van mogelijke armoede onder hun medewerkers. Mensen schamen zich vaak om dit te delen of hulp te vragen. Hier willen we begrip kweken en laten zien dat de Winkler Stichting een helpende hand biedt.

Dank aan alle sponsoren, donateurs, partners en vrijwilligers die de Winkler Stichting steunen. Ik nodig iedereen uit om op welke manier dan ook betrokken te raken en dit met anderen te delen. De Winkler Stichting staat klaar om degenen die het nodig hebben dat zetje te geven om hun leven weer op de rit te krijgen.

Aram Pronk

Penningmeester Winkler Stichting

Ik ben Aram Pronk, een ervaren financieel adviseur met een achtergrond in bedrijfseconomie. Mijn passie ligt bij het helpen, inrichten en adviseren van een goede en juiste administratie voor zowel ondernemers als particulieren. Binnen de stichting draag ik de verantwoordelijkheid als penningmeester.

Om armoede te bestrijden en de levenskwaliteit te verbeteren, zie ik mogelijkheden in het verhogen van het minimumloon. Hierdoor worden mensen gestimuleerd om te werken. Een eenvoudiger stelsel van toeslagen en belastingen kan ook helpen om schulden bij burgers te voorkomen.

Mijn betrokkenheid bij de stichting komt voort uit de overtuiging dat gezinnen aan de onderkant van de maatschappij vaak meer hulp nodig hebben dan op het eerste gezicht lijkt. Vooral kinderen in gezinnen die met armoede te maken hebben, hebben baat bij extra ondersteuning, zoals geboden door de Winkler Stichting.

Als penningmeester is mijn specifieke rol het op orde houden van de administratie en het presenteren van de cijfers aan de andere bestuursleden.

Voor de toekomst zie ik dat de Winkler Stichting zich onderscheidt door een directe verbinding te creëren tussen hulpbehoevenden en hulpverleners. Deze aanpak vergroot de impact in de toekomst, omdat het een solide basis biedt waarmee mensen daadwerkelijk geholpen kunnen worden.

Ik wil alle betrokken donateurs, partners en vrijwilligers bij voorbaat bedanken voor hun inzet. Voor iedereen die vragen heeft of wil bijdragen aan de stichting, moedig ik aan om contact op te nemen. Samen maken we een verschil.

Word vriend van de stichting!

Voor een vast bedrag per maand, een bedrag per jaar of een eenmalig bedrag kun je vriend van de stichting worden. Daarmee draag jij met jouw bijdrage bij aan de trajecten voor de gezinnen die geholpen worden.

Samen maken we het verschil. Word vandaag nog vriend van de Winkler Stichting.

Nodig vriendschap uit in je hart en maak het verschil. Word vriend van de Winkler Stichting en draag bij aan een gemeenschap waar zorg en steun elkaar omarmen.